Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 28.07.2017
Schválený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Schválený rozpočet 111 669 800 Kč
Upravený rozpočet 158 151 700 Kč -28 939 300 Kč Upravený rozpočet 187 091 000 Kč
běžné příjmy 157 941 700 Kč běžné výdaje 63 107 700 Kč
ostatní příjmy 210 000 Kč Stav ke dni 17.07.2017 ostatní výdaje 123 983 300 Kč velké opravy 4 502 100 Kč investice 119 481 200 Kč
Skutečnost 100 149 230 Kč 49 986 212 Kč Skutečnost 50 163 018 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 20 000 000 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 12 000 000 Kč
ZŠ rozšíření 1401 8 716 000 Kč
Hasičská cisterna MHMP 80164000000 7 412 600 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 4 352 100 Kč
Městský dům - obřadní síň 1751 100 000 Kč
Údržba trafostanic 1750 50 000 Kč