Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 09.11.2017
Schválený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Schválený rozpočet 111 669 800 Kč
Upravený rozpočet 161 189 400 Kč -28 939 300 Kč Upravený rozpočet 190 128 700 Kč
běžné příjmy 160 979 400 Kč běžné výdaje 65 187 800 Kč
ostatní příjmy 210 000 Kč Stav ke dni 31.10.2017 ostatní výdaje 124 940 900 Kč velké opravy 5 253 100 Kč investice 119 687 800 Kč
Skutečnost 122 886 218 Kč 49 551 686 Kč Skutečnost 73 334 532 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 20 000 000 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 12 000 000 Kč
ZŠ rozšíření 1401 8 716 000 Kč
Hasičská cisterna MHMP 80164000000 7 412 600 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 103 100 Kč
Městský dům - obřadní síň 1751 100 000 Kč
Údržba trafostanic 1750 50 000 Kč
Osvětlení komunikací 1755 0 Kč