Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 10.09.2018
Schválený rozpočet 107 205 600 Kč -15 000 000 Kč Schválený rozpočet 122 205 600 Kč
Upravený rozpočet 142 133 700 Kč -75 234 500 Kč Upravený rozpočet 217 368 200 Kč
běžné příjmy 142 133 700 Kč běžné výdaje 69 412 800 Kč
ostatní příjmy 0 Kč Stav ke dni 30.08.2018 ostatní výdaje 147 955 400 Kč velké opravy 7 760 500 Kč investice 140 194 900 Kč
Skutečnost 70 740 285 Kč 1 725 246 Kč Skutečnost 69 015 039 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 29 157 400 Kč
Modernizace školního hřiště (3) 1602 28 050 000 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 867 600 Kč
Kulturně komunitní centrum 2430568000000 11 774 100 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 4 341 200 Kč
Pomník Zbraslavské náměstí (26) 1730 2 469 300 Kč
Úpravy v budově úřadu (19) 1805 470 000 Kč
Městský dům (20) 1806 350 000 Kč
Výměna vstupních deří MŠ Nad Parkem (35) 1813 80 000 Kč