Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 16.06.2017
Schválený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Schválený rozpočet 111 669 800 Kč
Upravený rozpočet 123 548 400 Kč -28 939 300 Kč Upravený rozpočet 152 487 700 Kč
běžné příjmy 123 548 400 Kč běžné výdaje 58 675 400 Kč
ostatní příjmy 0 Kč Stav ke dni 14.06.2017 ostatní výdaje 93 812 300 Kč velké opravy 4 452 100 Kč investice 89 360 200 Kč
Skutečnost 55 805 059 Kč 15 818 057 Kč Skutečnost 39 987 002 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
80423000000 80423000000 20 000 000 Kč
ZŠ rozšíření 1401 8 716 000 Kč
Investiční rezerva podmíněná získáním dotačních titulů 2017 8 250 000 Kč
80164000000 80164000000 7 412 600 Kč
Modernizace školního hřiště 1602 6 300 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 4 302 100 Kč
Městský dům - obřadní síň 1751 100 000 Kč
Údržba trafostanic 1750 50 000 Kč