Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 13.10.2017
Schválený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Schválený rozpočet 111 669 800 Kč
Upravený rozpočet 160 860 400 Kč -28 939 300 Kč Upravený rozpočet 189 799 700 Kč
běžné příjmy 160 650 400 Kč běžné výdaje 65 508 800 Kč
ostatní příjmy 210 000 Kč Stav ke dni 30.09.2017 ostatní výdaje 124 290 900 Kč velké opravy 5 203 100 Kč investice 119 087 800 Kč
Skutečnost 114 035 321 Kč 46 275 850 Kč Skutečnost 67 759 471 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 20 000 000 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 12 000 000 Kč
ZŠ rozšíření 1401 8 716 000 Kč
Hasičská cisterna MHMP 80164000000 7 412 600 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 053 100 Kč
Městský dům - obřadní síň 1751 100 000 Kč
Údržba trafostanic 1750 50 000 Kč