Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 27.02.2017
Schválený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Schválený rozpočet 111 669 800 Kč
Upravený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Upravený rozpočet 111 669 800 Kč
běžné příjmy 100 769 800 Kč běžné výdaje 58 004 800 Kč
ostatní příjmy 0 Kč Stav ke dni 27.01.2017 ostatní výdaje 53 665 000 Kč velké opravy 4 325 000 Kč investice 49 340 000 Kč
Skutečnost 8 443 190 Kč -5 861 609 Kč Skutečnost 14 304 799 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
ZŠ rozšíření 1401 10 600 000 Kč
2017 2017 8 250 000 Kč
Modernizace školního hřiště 1602 6 300 000 Kč
Rekonstrukce bytů 1616 3 000 000 Kč
Městský kamerový systém 1723 2 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 4 175 000 Kč
Městský dům - obřadní síň 1751 100 000 Kč
Údržba trafostanic 1750 50 000 Kč