Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 13.12.2018
Schválený rozpočet 107 205 600 Kč -15 000 000 Kč Schválený rozpočet 122 205 600 Kč
Upravený rozpočet 148 558 300 Kč -75 234 500 Kč Upravený rozpočet 223 792 800 Kč
běžné příjmy 148 326 900 Kč běžné výdaje 71 448 800 Kč
ostatní příjmy 231 400 Kč Stav ke dni 11.12.2018 ostatní výdaje 152 344 000 Kč velké opravy 8 548 500 Kč investice 143 795 500 Kč
Skutečnost 100 542 169 Kč -13 998 190 Kč Skutečnost 114 540 359 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 29 157 400 Kč
Modernizace školního hřiště (3) 1602 28 045 500 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 867 600 Kč
Kulturně komunitní centrum 2430568000000 11 774 100 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 220 600 Kč
Pomník Zbraslavské náměstí (26) 1730 2 445 200 Kč
Úpravy v budově úřadu (19) 1805 470 000 Kč
Městský dům (20) 1806 261 900 Kč
Výměna vstupních deří MŠ Nad Parkem (35) 1813 78 100 Kč