Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 12.06.2019
Schválený rozpočet 99 896 700 Kč -21 981 300 Kč Schválený rozpočet 121 878 000 Kč
Upravený rozpočet 110 023 300 Kč -77 384 800 Kč Upravený rozpočet 187 408 100 Kč
běžné příjmy 109 791 300 Kč běžné výdaje 65 024 000 Kč
ostatní příjmy 232 000 Kč Stav ke dni 29.05.2019 ostatní výdaje 122 384 100 Kč velké opravy 6 300 700 Kč investice 116 083 400 Kč
Skutečnost 34 801 577 Kč 2 766 252 Kč Skutečnost 32 035 325 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 31 068 500 Kč
Modernizace školního hřiště (4) 1602 21 999 500 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 274 700 Kč
Revitalizace objektu prádelny (15) 1611 6 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 155 900 Kč
MŠ Eliška - oprava střechy (23) 1911 500 000 Kč
MŠ Eliška - oprava osvětlení (24) 1912 463 400 Kč
Úpravy v budově ÚMČ (25) 1913 151 400 Kč
Ostatní činnosti místní správy 3 30 000 Kč