Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 10.09.2019
Schválený rozpočet 99 896 700 Kč -21 981 300 Kč Schválený rozpočet 121 878 000 Kč
Upravený rozpočet 132 329 500 Kč -77 568 500 Kč Upravený rozpočet 209 898 000 Kč
běžné příjmy 132 097 500 Kč běžné výdaje 76 761 400 Kč
ostatní příjmy 232 000 Kč Stav ke dni 29.08.2019 ostatní výdaje 133 136 600 Kč velké opravy 6 315 700 Kč investice 126 820 900 Kč
Skutečnost 79 097 615 Kč 19 548 453 Kč Skutečnost 59 549 162 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 37 068 500 Kč
Modernizace školního hřiště (4) 1602 21 999 500 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 274 700 Kč
Revitalizace objektu prádelny (15) 1611 6 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 170 900 Kč
MŠ Eliška - oprava osvětlení (24) 1912 563 400 Kč
MŠ Eliška - oprava střechy (23) 1911 400 000 Kč
Úpravy v budově ÚMČ (25) 1913 151 400 Kč
Ostatní činnosti místní správy 3 30 000 Kč