Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 10.04.2019
Schválený rozpočet 99 896 700 Kč -21 981 300 Kč Schválený rozpočet 121 878 000 Kč
Upravený rozpočet 109 370 300 Kč -77 384 800 Kč Upravený rozpočet 186 755 100 Kč
běžné příjmy 109 138 300 Kč běžné výdaje 64 549 600 Kč
ostatní příjmy 232 000 Kč Stav ke dni 03.04.2019 ostatní výdaje 122 205 500 Kč velké opravy 6 122 100 Kč investice 116 083 400 Kč
Skutečnost 19 414 671 Kč -4 638 913 Kč Skutečnost 24 053 584 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 31 068 500 Kč
Modernizace školního hřiště (4) 1602 21 999 500 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 274 700 Kč
Revitalizace objektu prádelny (15) 1611 6 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 123 900 Kč
MŠ Eliška - oprava střechy (23) 1911 500 000 Kč
MŠ Eliška - oprava osvětlení (24) 1912 468 200 Kč
Ostatní činnosti místní správy 3 30 000 Kč
Úpravy v budově ÚMČ (25) 1913 0 Kč