Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 09.10.2019
Schválený rozpočet 99 896 700 Kč -21 981 300 Kč Schválený rozpočet 121 878 000 Kč
Upravený rozpočet 132 556 700 Kč -77 568 500 Kč Upravený rozpočet 210 125 200 Kč
běžné příjmy 132 324 700 Kč běžné výdaje 76 508 600 Kč
ostatní příjmy 232 000 Kč Stav ke dni 26.09.2019 ostatní výdaje 133 616 600 Kč velké opravy 6 225 700 Kč investice 127 390 900 Kč
Skutečnost 79 351 476 Kč 8 280 481 Kč Skutečnost 71 070 995 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 37 068 500 Kč
Modernizace školního hřiště (4) 1602 21 999 500 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 274 700 Kč
Revitalizace objektu prádelny (15) 1611 6 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 5 080 900 Kč
MŠ Eliška - oprava osvětlení (24) 1912 563 400 Kč
MŠ Eliška - oprava střechy (23) 1911 400 000 Kč
Úpravy v budově ÚMČ (25) 1913 151 400 Kč
Ostatní činnosti místní správy 3 30 000 Kč