Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 12.05.2017
Schválený rozpočet 100 769 800 Kč -10 900 000 Kč Schválený rozpočet 111 669 800 Kč
Upravený rozpočet 121 316 500 Kč -28 939 300 Kč Upravený rozpočet 150 255 800 Kč
běžné příjmy 121 316 500 Kč běžné výdaje 57 393 900 Kč
ostatní příjmy 0 Kč Stav ke dni 28.04.2017 ostatní výdaje 92 861 900 Kč velké opravy 4 452 100 Kč investice 88 409 800 Kč
Skutečnost 20 571 145 Kč -12 613 137 Kč Skutečnost 33 184 282 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
80423000000 80423000000 20 000 000 Kč
ZŠ rozšíření 1401 8 716 000 Kč
Investiční rezerva podmíněná získáním dotačních titulů 2017 8 250 000 Kč
80164000000 80164000000 7 412 600 Kč
Modernizace školního hřiště 1602 6 300 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 4 302 100 Kč
Městský dům - obřadní síň 1751 100 000 Kč
Údržba trafostanic 1750 50 000 Kč