Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.05.2018
Schválený rozpočet 107 205 600 Kč -15 000 000 Kč Schválený rozpočet 122 205 600 Kč
Upravený rozpočet 126 553 200 Kč -75 067 600 Kč Upravený rozpočet 201 620 800 Kč
běžné příjmy 126 553 200 Kč běžné výdaje 62 829 000 Kč
ostatní příjmy 0 Kč Stav ke dni 31.05.2018 ostatní výdaje 138 791 800 Kč velké opravy 7 679 000 Kč investice 131 112 800 Kč
Skutečnost 33 252 564 Kč 6 485 590 Kč Skutečnost 26 766 973 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Modernizace školního hřiště MHMP 80423000000 29 157 400 Kč
Modernizace školního hřiště (3) 1602 28 050 000 Kč
Odkup budovy MŠ Matjuchinova MHMP 80488000000 18 000 000 Kč
Revitalizace objektu prádelny MHMP 80528000000 11 867 600 Kč
Hasičská cisterna MHMP 80164000000 7 312 400 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
nerozlišeno 0 4 250 000 Kč
Pomník Zbraslavské náměstí (26) 1730 2 479 000 Kč
Úpravy v budově úřadu (19) 1805 470 000 Kč
Městský dům (20) 1806 350 000 Kč
Výměna vstupních deří MŠ Nad Parkem (35) 1813 80 000 Kč